Head
 
            Духовният Учител Петър Дънов  
 

 

 
 

                

Благодарете за днешния ден, за всичко, което ви е дадено.

 

Благодарете за сърцето, за ума, за тялото, които са ви дадени като пособия за работа. Щом благодарите за всичко, което ви е дадено и което ви се дава, и денят ще бъде за вас радостен и весел.

 

Трябва да се радвате, че живеете в една от най-важните епохи. Целият свят днес се пробужда. Всичко се движи в нова посока. Човешкото съзнание се разширява. Велико е онова, което Бог приготвя за цялото човечество. Но човек не трябва да чака светът да се оправи, а трябва да влезе в новия живот още сега.

 

Единственият път към този истински живот е Любовта. Който проявява Любовта, той вече е влязъл в Новата култура. Време е всички хора да повдигнат съзнанието си стъпка нагоре и да дадат път на Божествените енергии.

 

 

 
 

                    

Молитва, съзерцание , словесни формули

 

Молитвата по същността си е активният принцип на търсене и проявяване на връзката от човека към Бога. Съзерцанието е пасивен метод за откриване на Бога вътре в себе си.

 

Словесните формули са изразител на волевия принцип в човека, принципа на утвърждаването.


Молитвата е най-силният акт на човешкия живот. Тя концентрира човешката мисъл, чувство и воля в едно.


Молитвата е насочване на сърцето към Бога и концентриране на ума, за да можем да възприемем известни Божествени течения. Тия течения трябва да минат през сърцето, да ги почувстваме и тогава ще можем да се молим.


Молитвата е духовно дишане, зреене на Божествените блага. Тя е метод за избистряне на мислите, чувствата и волята и за възстановяване на прекъснатите съобщения с Бога. Когато отправя сърцето си към Бога, човек диша от еликсира на живота.
Защо е нужна молитвата? Тя е връзка на човешката душа с възвишения Разумен свят, отдето човек черпи сили за поддържане на живота. Понякога душата има нужда от вътрешна, духовна храна, която може да се достави само чрез молитвата.


Молитва по заповед не става. Тя е свободно действие на човешкия дух и на човешката душа. Такава молитва върши чудеса. Ако в молитвата не участват мисъл, чувство и действие, тя не е истинска.       


Молете се не само за вас, но за всички. Който мисли само за себе си, нищо няма да постигне. Молете се един за друг. Закон е: когато един човек се моли усърдно, с него заедно се молят всички хора, с които той е в хармония.


Благодари на Бога и за злото, и за доброто. Тогава Бог ще превърне злото в добро.

 

   
 

 

Човек трябва да се вглъбява в себе си, за да се издигне над обикновените условия на живота. Всеки ден употребявайте по няколко минути за съзерцание. Отправяйте ума си към всички разумни същества, на които нещата са уредени. Освободете се от грижи и безпокойства и кажете: „Благодарим на Бога за всичко, което е направил!”. Правете това упражнение по три пъти на ден: сутрин, на обяд и вечер по десет минути.


Всеки ден трябва да употребявате 10-20 минути, до половин час, със съсредоточена мисъл да размишлявате върху великото и съвършеното като идеал на своя живот. Мислете за оня идеален свят, където живеят ангелите, светиите, напредналите същества.

 

Словесните формули са кратки и изпълнени с дълбоко съдържание фрази, които се произнасят с концентрация. Чрез тях човек се свързва с положителните сили в Природата. Със силата, вложена във формулите, човек може да преодолява изпитанията, които животът му предлага.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Посрещането на Слънцето

 

е здравословно за физическия и духовен живот на човека. Приливът на слънчевата енергия сутрин при изгрев е най-силен и животворен. Това не е само един външен акт. Човек трябва да има онова вътрешно разположение на душата си, за да приеме силите, които Слънцето обилно раздава. Слънцето представлява Божествения живот, който постоянно изгрява в човешката душа.


Всеки ден при изгрева на Слънцето пожелавайте да имате любов в сърцето си и истина в ума си. Така през целия ден ще бъдете радостни и весели. За да вървят работите ви добре, всяка сутрин, като станете от сън, сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете в себе си: „Господи, искам да ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух!”.


Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека посрещат всяка сутрин изгрева на Слънцето. Наблюдавайте изгрева на Слънцето в продължение на един месец и вижте тогава какво ще почувствате. Напролет наблюдавайте цветята и дърветата, когато цъфтят.


Велика идея е скрита в Слънцето. Хората, които не обичат Слънцето, не обичат и Бога. Слънцето не иска да му се кланяш, нито да му служиш. То само дава и казва: „Вземи от мен колкото искаш”. Как ще се отплатите на Великото? Великото само дава, а ти само прилагай това, което ти се дава.

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музиката като метод за работа

           

Музиката е един основен метод в новото възпитание, един от най-хубавите негови методи. Практически възпитателното влияние на музиката, онова, което тя може да произведе в човека – то е важно. Музиката може да се приложи и при възпитанието на децата. Тя ще внесе в тях ред и порядък. Даже и най-своенравните деца може да се възпитават с музика. Затова трябва да се развива в тях музикалното чувство, защото ако то не е развито, никаква идея не може да се внесе у тях.


Най-правилното трансформиране на всички енергии във възходяща степен става с музиката. Чрез пеенето човек внася разположение в своята душа. Така се премахват тревогите, дразненето, успокоява се умът и се усилва паметта, а в сърцето се внася мир, спокойствие и тишина. Пеенето е необходимо на хората, за да са добри и весели. Чрез него те се тонират, животът им се улеснява и подрежда според нуждите им. В условията, при които човек живее, той често трябва да се тонира. Как? Като пее съзнателно, за себе си, като същевременно дава дълбок вътрешен израз на музиката. По този начин той внася в себе си онзи ритъм, който съществува в разумната природа и се тонира. Докато пее човек, той е тониран, т.е. силен, престане ли да пее, той отслабва.

За смекчаване, за облагородяване на характера трябва да се изговарят специални звуци, специални думи. Всеки звук, всяка дума действа по различен начин върху човешкия характер. Чрез пеенето се развиват такива способности, каквито по друг начин не могат да се развият.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дишане

     

Който няма правилно отношение към въздуха, той не може да бъде здрав. Неправилното дишане е причина за много болести. Гръбначният стълб те боли, защото не дишаш правилно. Нервираш се, гневиш се – пак по същата причина. Бързото и повърхностно дишане е опасно за организма. То води към различни болести. Дишайте спокойно, плавно, с определен ритъм.


Ще дишате и ще пеете. Ако не пеете, не можете да дишате дълбоко, правилно. Дишайте съзнателно, с Любов.
Като станете сутрин, преди да започнете каквато и да било работа, направете няколко дълбоки вдишвания. Дишането помага за оформянето на човешкия характер. То усилва светлината на ума и топлината на сърцето. То прави лицето красиво. Ако човек не диша правилно, кожата на лицето и ръцете му се набръчква преждевременно.


Правете опити да се лекувате сами с дишане. Сутрин, преди обяд и вечер правете по 12 до 19 упражнения за дишане. Отначало по 6. Всяко вдишване, задържане на въздуха и издишване представлява едно упражнение. Като правите тези упражнения, умът ви трябва да бъде концентриран. Когато дишате, диафрагмата трябва да се свива и разпуска. Който не е упражнен в дълбокото дишане, отначало да задържа въздуха по 2-3 секунди и всеки ден да увеличава задържането с по една секунда. Който може да задържи въздуха до 30 секунди, той ще се справи с много от своите неразположения и болести. Главоболие, гръдна болест, стомах, парализа – всичко това изчезва.

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастически упражнения и Паневритмия

     

Учителя дава различни типове упражнения – упражнения за тялото, упражнения за волята, упражнения за ума. Те са разделени в няколко основни комплекса, давани на учениците през годините. Първите упражнения са от 1910 г. Те са за укрепване на здравето и хармонизиране функциите на организма. През 1920 г. дава група от 6 окултни упражнения. През 1922 г. – шестте упражнения, които се играят преди Паневритмия.  Друг комплекс е от 4 упражнения за волята.

 

За тях той казва следното:

 

Упражненията, които правите, са необходими, понеже в половината част от тялото ви се набира повече негативна енергия, а в другата половина – положителна. При тия упражнения различните енергии в тялото ви се балансират.Когато човек е здрав, когато чувства и мисли правилно, енергиите сами по себе си се балансират.


Когато правите упражнения, знайте, че те ще имат резултат само тогава, когато се вършат от съзнание, когато почиват на някакъв велик закон, а не на внушение. На каквато възраст да е, човек трябва да прави разумни, правилни движения. Правилни движения са тия, които са тясно свързани с мислите и с чувствата на човека. Няма ли връзка между мислите, чувствата и движенията на човека, в него се явява вътрешна дисхармония. Като прави разумни упражнения, човек помага при самовъзпитанието си, както и при възпитанието на младото поколение.


Щом движенията ви са съзнателни, те са приятни. Всяко движение трябва да бъде осмислено и свещено. Затова всички трябва да се стремите към красиви движения. Всяко движение трябва да предизвиква съответстващи разумни сили, с които да можете да влезете във връзка. Само така движенията имат смисъл и полза.


Мнозина се отнасят небрежно към упражненията. И без упражнения може, но ще дойдат болести и страдания. Когато сте неразположени, когато сте в дисхармонично състояние, преди да започнете работата си, направете едно-две упражнения. Като направите упражненията, състоянието ви ще се измени. Всичко в Природата е в движение. Следователно и човек трябва да се движи, да прави съзнателни упражнения. Използвайте упражненията като метод за трансформиране на лошите състояния.

 

   
 

 

Паневритмията е забележителен по своята достъпност и резултати метод за подобряване на психическото и физическото състояние на човека. Чрез практикуването й се повишава работоспособността и благополучието и се създават ценни социални умения. Тъй като заниманията с Паневритмия имат колективен характер, те служат не само като средство за съзнателно усъвършенстване на отделния човек, но също за подобряване на уменията за ефективна работа в група.

Всички тези аспекти на въздействие на Паневритмията се доказват през последните години с научни изследвания и публикации на изтъкнати преподаватели от най-престижните български университети. Така днес не само по пътя на практическия опит, но също и чрез съвременната наука се преоткрива Паневритмията като един изключително актуален, резултатен и красив метод за повишаване качеството на живот нa човека и обществото.

 

 

   
 

 

Завета на цветните лъчи на светлината

е метод за духовна работа със седемте основни цвята,, символ на Седемте Духове Божии и Седемте звезди. Всеки ден от седмицата се четат текстовете, свързани със съответния цвят от дъгата. Заветът е съставен изцяло от библейски текстове, извадени и подредени по определен ред, за да характеризират различните християнски добродетели. Този метод е даден на учениците през 1912 г. в с. Арбанаси, Великотърновско.