Head
 
            Духовният Учител Петър Дънов  
 
 

Заповедта на Учителя


Обичай съвършения път на Истината и Живота.
Постави Доброто за основа на дома си,
Правдата за мерило,
Любовта за украшение,
Мъдростта за ограда
и Истината за Светило.
Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя.

 

   
 

 

ПРИНЦИПИ НА НОВОТО УЧЕНИЕ

 

Учителя поставя в основата на своето учение пет християнски добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. За да се възприемат петте принципа като основа на живота, всеки трябва да развие онези мозъчни центрове, които са техни проводници. И ако е изградил в себе си една високо морална ценностна система, той ще осмисли живота си, ще разбере, че неговата единствена цел е съвършенството.

 

 

 

 

   
 

 

ЛЮБОВ

 

Целият Космос в неговата пълнота, целият физически свят е проявена, материализирана Любов. Любовта съдържа в себе си всички условия, всички методи, всички възможности, чрез които човешката душа може да се развие в своята пълнота. Тя е колективна проява на всички разумни Същества, които са завършили своето развитие и са станали едно с Бога. В човека Любовта действа като стремеж в сърцето, като чувство в душата, като сила в ума и като принцип в духа. В глъбините си всяка човешка душа има знание за красотата, величието и светостта на Любовта. Тя е естествен стремеж на човешката душа. Любовта като принцип сега слиза в света.

 

   
 

 

МЪДРОСТ

 

Мъдростта е свят, в който се крие от незапомнени времена всичко, което Бог е създал, всичко, което възвишените духове са създали и всичко, което човек е създал на Земята. Тя е светлината на безпределното пространство, която никога не угасва. Чрез Мъдростта Бог е създал Вселената. Пътят на Мъдростта е най-труден. Той е път на Учителите. Щом Мъдростта изгрее в човешката душа, всяко нещо в ума на човека отива на своето място. Всички идеи стават ясни, определени и човек се хармонизира. Мъдростта носи светлина и знание.

 

   
 

 

ИСТИНА

 

Истината подразбира висшето в човека. Чрез Истината човек може да излезе от рамките на временния живот на смъртта и да влезе във вечната свобода. Тя е свят на неописуема красота, където нещата са строго определени. Истината не търпи невежеството, слабостта, нечистотата. Който иска да бъде съвършен, да отиде при истината. Тя съдържа началото и края на нещата. Тя е проявлението на единия Бог, Който създава условията, при които човешкият дух и човешката душа могат да се развиват, да придобият стремеж към нещо по-добро и по-светло в този обширен свят.

 

   
 

 

ПРАВДА

 

Правдата е велик вътрешен процес за разпределение на всички Божествени блага. Тя създава истинските отношения между човешките души. За да добие съвършенство, човек трябва да постави като първо стъпало в живота си Божествената Правда. Тя е основата, на която Любовта се изявява. Физическата страна на Любовта е Правдата. Без нея растене не може да има. Дойде ли тя като принцип, тогава ще се яви истинското уважение, което трябва да имат хората един към друг.

 

   
 

 

ДОБРОДЕТЕЛ

 

Доброто е основа на живота. То е творчески процес, който постоянно се развива. Истинското добро носи в себе си живот, светлина и свобода. То е вложено в човешката душа и е първата връзка в живота. Без него не може да се добие знание. Доброто е необходимо условие за съвършенството на човека, път към Божията Любов. Всяка хубава мисъл и всяко благородно чувство произтичат от доброто, което вършим.