Head
 
            Духовният Учител Петър Дънов  
 
 

Учителя Петър Дънов оставя като творчество над 160 музикални творби, песни и музикални упражнения. Музиката заема основно място в неговото Учение. Музикалните  упражнения той дава, за да работим с тях и да изследваме битието чрез законите на музиката. Те са ключове за общуване с природата, с хората и с Бога.
Всяка беседа, празник и  екскурзия и всяко събиране са започвали и завършвали с музика. Учителят казва:

 

   
 

 

Музиката не е светска, нито духовна, тя е един принцип, но има различни преводи. Музиката е наука. Човек трябва да я изучава съзнателно, за да проникне в нейния дълбок смисъл.
           

Музиката е най-организираният свят. Без музика не можете да разберете живота, без музика не може да разберете добродетелите, без музика не може да разберете любовта. В любовта законът е като в музиката. Музиката е най-висшият израз на любовта. Музиката е душата на любовта. Тя е родена от Любовта в Божествения свят. Тя представя най-красивото в света, което може да бъде достигнато от хората. Без музика и хармония, човек не може да мисли. Щом не може да мисли правилно, не може да има никакви постижения. Музиката е необходима за съзнанието и душата на човека. Тя разширява съзнанието, повдига духа, облагородява душата и помага на мисълта, като внася в ума светлина и свобода, а в сърцето – мекота и топлина. Пеенето и музиката имат смисъл само тогава, когато служат за облагородяването на човека.

 

 

 

   
 

 

Мелодията е зов на човешката душа към Бога, а хармонията е отговор на тоя зов. Мелодията е песента на душата, а хармонията е отговор на Бога. Светът е основан на закона на хармонията. Рано или късно човек трябва да възприеме тази хармония – музиката в природата. Цялата природа е проникната от музика – Невидимият свят свири, видимият също свири. Човек трябва да внесе тази хармония в себе си вътре и да чувства, че в него, в сърцето му нещо тихо пее, като че някъде дълбоко слуша тази хармония. Музикалният свят е свят на посредничество. Не можеш да мислиш правилно или да чувстваш правилно, ако нещата не ги схващаш музикално, хармонично. Всички разумни неща в света стават по законите на музиката, те са отмерени в своите действия. Някой път ги наричат причина и последствие, ритъм, права мисъл, морал. Морал – това е хармонията в човешката душа – хармонията между мисли, чувства и воля. Човек е създаден по законите на природната музика, която е в цялата Вселена. За него музиката е едно вътрешно състояние на разбирателство с Онзи, Който е направил света.

 

   
 

 

Ако нашата музика не може да ни издигне до вечното, да разберем Бога, ако пеенето и музиката не могат да ни приближат към истинската наука, ако не могат да внесат в нас истинския живот, каква е тая музика? Защо ни е тази музика? Защо са ни парите, които не ни приближават към Бога? Какво аз разбирам под думата „Бог”? Под думата „Бог” разбирам най-хубавото, най-красивото в света, най-великото в живота. Затова всеки, който не се приближава към това – Великото, той губи. Две са главните качества, които изкуството трябва да притежава: първо, то трябва да събужда в човека подтик, стремеж да се приближи към Бога и второ, то трябва да свърже човека с Божественото, с вечните идеи. Музиката е изкуство във възходяща степен и всеки, който иска да бъде духовен, трябва да пее и свири по всички правила на онова изкуство, което ще внесе в него възвишения живот и ще му покаже пътя към свободата.

 

 

 

 

   
 

 

Пейте! Яденето ви трябва да бъде музикално, мисълта ви и говорът ви трябва да бъдат музикални. Музиката ще влезе в живота като един от първите хигиенични принципи. Хубаво да говорите, хубаво да пеете, хубаво да се движите е здравословно. Музиката образува най-добрата връзка между ума, сърцето и волята. Някой иска да знае какъв е езикът на природата? Музиката!
           

Да развиеш своята музикалност е първият окултен метод за работа. Музиката съществува в природата като един от най-добрите начини за постижение. В този смисъл тя не е изкуство – тя е една необходимост като въздуха.
             

Пеенето подмладява човека, защото премахва всички ония вътрешни окислявания на живота. Като пее човек естествено, без усилие, това пеене именно го подмладява. Който не пее, остарява по-бързо, отслабва, изгубва светлината на ума си, топлината на сърцето си и силата на волята си. Тялото, сърцето и умът се изграждат чрез музиката. За ваше добро и да не остарявате предварително, ви казвам да пеете и да се вслушвате в песента на цялата природа. Човек остарява, защото не се обновява. Пеенето е средство за обновление. Ти трябва да пееш, понеже законът е, че който пее, продължава живота си. Колкото повече пееш, по-дълго ще живееш. Колкото по-добре пееш, по-добре ще живееш. Както пееш, така ще живееш.

 

 

 

   
 
Previous Chapter
Contents
 Next Chapter