Head
 
            Духовният Учител Петър Дънов          
 
 

За да изпълни задачата на своя живот, човек трябва преди всичко да е съвършено здрав. А за да поддържа своето телесно здраве, трябва да има познания за природните закони. Така той ще изпълнява правилно функцията си на клетка от Големия Всемирен Организъм. Учителя съветва своите ученици да поддържат жизнения ритъм на тялото си, като ползват средства, които Природата предлага в изобилие. Главни фактори за здравословен живот са Слънцето, въздухът, водата и храната.

 

   
 
 

 

Слънце

 

Между Слънцето и човешкия организъм съществува такава връзка, каквато между Бога и човешката душа. Без тази връзка, без тази взаимност, човек не може да се развива. Най-силно действащи са първите слънчеви лъчи сутрин при изгрев Слънце. Тогава и човешкият организъм е най-възприемчив към слънчевите енергии. Онова, което Слънцето дава, трябва да се приеме и обработи. Човек приема енергия от Слънцето за своя мозък, за дробовете, стомаха и тялото си. В тази енергия е скрита разумност. Да посрещнеш изгрева на Слънцето, означава да се свържеш съзнателно с него, за да могат неговите сили да потекат през твоя организъм. Колкото повече слънчева светлина приема човек в себе си, толкова по-голяма мекота и магнетизъм придобива. Като посреща светлината с любов, човек се ползва от нея.

 

   
 
 

 

Въздух

 

От правилното дишане зависи здравето на човека. Като диша правилно, той се освобождава от физически и психически болезнени състояния, постепенно хармонира своя живот и се обновява. Под “правилно дишане” разбирам човек да почерпи жизнената енергия, праната, която се съдържа във въздуха. През пролетта всяка сутрин излизайте на разходка на чист въздух далеч от градския прах и дим и посветете на дишане и гимнастика поне един час. Най-лечебни енергии носят месеците април, май и юни. Дишането може  да стане метод не само за укрепване на здравето, но и за засилване на ума, на волята, за облагородяване на сърцето, за усилване на паметта, за развитие на дарбите и добродетелите, за подобрение на гласа, за събуждане на висшата човешка природа.

 

   
 
 

 

Вода

 

Водата е носител на живота, на жизнена прана. Който знае да се ползва от тази прана, той може лесно да се лекува. Водата отнема излишната топлина в организма и възстановява равновесието. За да бъде здрав, човек трябва да употребява определено количество вода. Каквото е значението на водата в природата, такова е значението й и за организма на човека. За всеки организъм е определено колко вода трябва да употребява на ден. Като пие правилно, човек се обвързва с магнетичната сила на водата. Искате ли да не боледувате, дръжте в ума си мисълта за благотворното действие на водата върху организма. Водата регулира нервната система, тя чисти организма, разтваря утайките, които са се наслоили в него и е добър проводник на магнетизма. Тя носи живот!

 

   
 
 

 

Храна

 

Хигиената на живота трябва да започне с правилното използване на светлината, складирана в растенията и плодовете. Всеки организъм се нуждае от специфична храна, която е полезна не само за физическото, но и за духовното, и за умственото развитие на човека. При сегашните условия на живота за предпочитане е човек да бъде вегетарианец. Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот. Аз не препоръчвам месната храна по причина на това, че тя съдържа недостатъчно количество светлина и топлина. Растителната храна, плодовете съдържат повече светлина и топлина. По-добре е да възприемате храната в нейното първично състояние.
Продължителността на човешкия живот зависи от правилното хранене. Чрез храната човек възприема външните материали за съграждане не само на тялото си, но и на душата си.
Храната определя и здравословното състояние на човека. Той трябва да избира най-чистата, най-доброкачествената храна, чието действие е благотворно за организма му.


Добре е човек да се храни сутрин след изгрев Слънце, а вечер – преди залез Слънце. Той трябва да се храни с разположение на духа, без никакви вътрешни смущения. Важно е как човек приема храната. Бързото и небрежно хранене има лоши последствия за организма.


Човек трябва съзнателно да се храни, за да се ползва от това, което приема. Важно при храненето е да имаш чувството за благодарност. Бъдещето на човека се определя от храната, която той употребява. Колкото по-чиста и по-здравословна храна употребява човек, толкова по-велико и по-светло бъдеще си приготвя.

 

   
 
 

 

Житният режим

 

Житният режим е уникална диета за пречистване на организма, дадена от Учителя Петър Дънов. Прави се всяка година през февруари, веднага след фаза пълнолуние, когато започва разсипът на Луната. Добре е да се започне в сряда, но не по-късно от третия, четвъртия ден след пълнолунието. Целта му е пречистване и обновяване на организма след зимата. Практиката за пречистване на организма след зимните месеци е позната в много култури и религии, включително и в християнската. През февруари изчистваме тялото си от утайките и наслояванията, натрупани от по-тежките храни на зимните месеци. Житният режим трае десет дни и през времетраенето му е необходимо да се пие много вода. Препоръчва се дневно над литър и половина топла, преварена вода, която сама по себе си има силно пречистващо и енергизиращо действие.


Приложение:
На първия ден сутринта се казва формулата: „Господи, приеми ме в лечебницата на Природата за 10 дни.” Формулата се казва само един път.
           

Изяжда се всеки ден по 100 г жито (то съдържа всички елементи, необходими за поддържането на живота), добре измито и накиснато от предишната вечер във вряла вода и оставено да престои така в термос, или леко сварено от вечерта. Житото трябва да бъде поне омекнало, може и разпукнато, но не много сварено. Житото не бива да бъде покълнало. Разпределя се на три порции и се изяжда много бавно, при добро и спокойно дъвчене. Препоръчително е всяка хапка да се дъвче около 100 пъти. Освен житото могат се приемат по желание до 3 ябълки на ден (за сърцето), до 9 ореха (за мозъка) и по 3 лъжици мед. Пие се обилно вода, без ограничения, не по-малко от 1,5 литра дневно.


ОТПОСТВАНЕ


Прави се на 10-ия ден, като към житото на обед и на вечеря се прибавя супа от картофи, нарязани на едро, подправена с малко сол и връзка магданоз. В дните след режима е добре да не се преяжда.

 

   
 
 

 

Разположение и неразположение

 

Още като станеш сутрин от сън, започни да мислиш нещо възвишено, за да придобиеш добро разположение. Кажи си: „Днес съм добре разположен” и си представи, че си силен, здрав, красив. Нещастието на човека се дължи на това, че чрез неразположението си спира благата, които идват от Невидимия свят, или от Бога.
Причината за болестите е неразположението. То внася утайки, излишъци, инертна материя и човек заболява. И тогава болестите идват като методи за лекуване. Значи болестта не е наказание, а подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто от себе си.


Ако не си разположен, не се поддавай на неразположението си, но влез между хора, които са жизнерадостни, добре разположени. Те ще събудят известни чувства в теб и ти ще придобиеш добро разположение. Ако си отчаян и си решил да се самоубиваш, иди между бедни хора, които живеят в глад и лишения, и твоето отчаяние ще се разсее. Ще видиш, че страданията ти са нищожни пред бедственото положение на хората, между които си попаднал.

 

Доволството е едно от необходимите правила за живота. Ако имате вътрешно доволство, всякога ще имате приятели. Няма душа, която като й проговорите с езика на Любовта, да не ви разбере. Ако един човек почувства, че го обичате, вие можете да го преобразите – такава е силата на Христовото учение.

 

   
 
Previous Chapter
Contents
 Next Chapter