Последователи, Вдъхновители на Учението от Беинса Дуно гр.Пловдив

Мисълта на деня!

 

ДАРЯВАНЕ

Туй, с което ни даряваш, приказно красива Рила,ни преобразяваш тайнствено

Слънчевото скътано богатство внасяш в тез, които те обичат и цъфтят незнайно - после да красят и долините

Думата „благодаря" не стига Теб, о, Рила, за отплата...

 

БОЖИЕ ДИХАНИЕ

Божие дихание... Усетима чистота от мисли -Божията Мъдрост - там - на Рила планина... Възприета ли е с Любов, дава плодове за вечността. Божие дихание... Зов е и за мир и благодарност, с трепетно благоговение - за благополучие в деня. Божие дихание... Ти живот си с продължение, към небето устремление... Има ли за теб отплата?

 

НА РИЛА

Там - на Рила - ти иди и на райското се наслади. Чист ли си - приятел й стани - даровете й с радост приеми, после - в долината занеси - близки да усетят аромата, който си приел от райската част с благодарност...

 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Утринна молитва - свещенодействие от светлина -песен от слънчевите багри и топла сила, дар за светлия работен ден - с желани плодове... Утринна молитва - свято озарение от слънцето... С теб започва ни деня, с летеж към висини -дар от Бога да приемем, за трапезата в душите, от които гладни ще нахраним, в Името на Бога. Утринна молитва - ти си Божие благословение, за приемане на милосърдие.

 

ПЪЛНЕНЕ

С Любов се пълним целодневно:

от водата, въздуха - на Бога мисли,

от храната - плодо-ангелска и от слънцето работно -

същността на светли същества.

Тя остава в нас за добро - с наша благодарност.

В сърцата ни - за чисти чувства,

в ума - за светли мисли, в ръцете - за дела правдиви,

а в нозете - в пътя прав да бъдем с плодове за вечността.

И в очите ни е за добро: виденото да е с Любов,

а от някои - и претворено в музика и стихове, картини.

Целодневно пълним се с Любов

и от някои любими същества,

гледайки ни и помагайки,

щото са проводници на Любовта...

ТЯ

Суетата, пищността не обича Любовта. Нежна, финна и добра, Тя обича скромността...

 

ДАВАНЕТО  

Даването е Любов, но ако е в белота,

ЖИВ ПЕНТАГРАМ 

Жив е Пентаграма в съвършения човек.

С него той живее само във виделина,

тъй, че вижда, знае как, кога и с какво,

може някому да е на помощ в нужда,

без да има свой живот, че го е завършил на земята

в чистене на дългове вековни - негативна карма,

същевременно и с учене полезно за душата.

С пентаграмената същина той е съработник божий,

слязъл на земята по желание с дълг за ближен -

малка жертва от Любов в белота.

Тоз човек е станал „ангел" - чин 10  -ти в йерархията.

Бог ще го изпраща и по другите планети да работи,

всякога с помощта на Пентаграма - дрехата му съвършена,

с работа заслужена, извор на виделината.

Тъй ще се издига в божествената стълбица,

славославяйки единствения заслужаващ слава - Бог...

ГОРЯЩ ПЕНТАГРАМ  

Принципите в Пентаграма са с божествен огън,

разнообразен от светлите му пет цвята,

с песента на „съвършения" човек,

в крайната му земна еволюция,

след която става „ангел" -

следващия чин „десети"

в небесната йерархия...

Слава вам - живущите с принципите в Пентаграм!...

 

МОЛИТВЕН ДОМ  

Дом молитвен за благоговение към единствения

наш Баща, Отец, Бог - във вечността...

Дом молитвен и за песнопение -

ангелско благословение - с ноти от високи гами.

Дом молитвен - прицел за души, спасени от Христа,

с път от нова светлина, водеща към вечността...

 

НА УЧИТЕЛЯ  

Ходим, търсим в планините,

някак Тебе да открием

о, Учителю любими...

Ходим, гледаме и виждаме -

всичко що Си гледал...

Камъни, дървета и цветя

очакват в своето мълчание,

някой жаден за попитите

словесно нотни капки,

та да ги приеме с радост и висша наслада.

Ходим, гледаме да видим

погледите Ти останали

в клековете, езерата, върховете, билките,

станали с Теб огледала,

в които да огледаме душите си.

Често ходим в планините - там,

където има Твои стъпки

о, Учителю ни свиден...

Искаме с тях върха да стигнем -

най-необходимия ни,

който ще ни въведе в Царството Божие,

в което Ти си влязъл в незнайно време

о, Учителю Всемирен!...

Ходим, чакаме по благодат -

да чуем Твоя глас неземен,

с който Слово-песни сме чували,

та по-лесно в нас да оживеят...

Ходим, търсим и надяваме,

част от същността Ти

да долавяме, о, Учителю на двайсетия век -

за хиляди години с благоговейна благодарност...

 

В ДЕЙСТВИЕ  

О, Любов неземна!...

С Теб живота ни е райски -

Ти си силна, като приложение - видима и усетима, С Тебе има чисти мисли, чувства, пеещи в хармония, а превърнати в действия, са голяма сила, в тях дошла от Бога, Който е всесилен и вселюбещ...

 

ДЪРВОТО НА ЖИВОТА  

Ти - единствен божий Син - месия, Си „дървото на живота". Някой - още е в корените, гдето смучи сокове -

сили да събира - да покълне и добре развива. Някога - по Твоето благоволение ще е и в плодовете, зреещи с любящите Твои лъчи -изтъканите от милосърдие. Ти - единородний божий Син, Си единственото

и безсмъртното „дърво на живота", чиито клетки от Любов трептят, живеят - славят и възпяват Бога. Всеки, за когото Си Се жертвал, има място на небето, гдето се усъвършенства, с помощта на Твоя Дух -на „милосърдието" -най-малката дъщеря на Любовта...

 

УСМИВКАТА 

Една усмивка не струва нищо, но дава много. Тя прави богати тези, които я получават, без да прави бедни тези, които я дават. Тя трае само миг но споменът за нея понякога е вечен. Никой не е така богат, за да мооюе да мине без нея, никой не е така беден, за да не я заслуокава. Тя дарява щастие в дома, тя поддържа работата. Тя е сигурен знак за приятелство.

Усмивката дава почивка на уморените, в ръща куража на обезкуражените. Тя не мооюе да се купи, нито да се паодаде. защото е нещо, което няма никаква стойност за никого, докато не се даде на другиго. И ако някога срещнете някой, който не може вече да се усмихва, бъдете, щедри, дайте му вашата усмивка, защото никой няма по-голяма нужда от усмивка от този, който не мооюе вече да се усмихва.

   

ЦЯЛОСТ 

В целостта Ти, Боже, вместваме се всички

видими, незрими Твои деца.

Ти Си първа и последна единица с множество,

в която всички ние - цифрички - пулсираме.

С Любовта Ти безконечна ний живеем, за да се развиваме.

Нотите цвето-безбройни, произлезли от основния Ти тон,

пеят, славят Тебе, Боже - Теб, единствен Макрокосмос,

в който ние. микрокосмосите, някога ще влезем,

че от Тебе сме излезли - от незрялост умствена.

 

ЧРЕЗ БОГА  

Само чрез Бога има успехи за вечността.

Те са бисерите разноцветни - от съкровищницата небесна.

С тях човека украсява си душата празнична да е за Бога.

С тези украшения - изработените добродетели,

той ще работи на Божията нива,

а с плодовете й да има място в небесната йерархия...

 

БЛАЖЕНСТВО  

Който е с Теб изцяло Боже, е в блаженното царство. Връзката с Теб мисльовна е необходима, непреривна, че блаженството се тъй поддържа и не чезне. Слава Теб единствен Боже, за великата Ти милост -за въвеждането ни в царството блаженно!...

 

БОЖИЯ ВОЛЯ  

Само с волята Ти Боже, всичко, ако вършим, е успешно и благословено - с плодове желани. То е нашето смирено послушание, с нотите на вдъхновение, водещо до рая...

 

ДВАМА ИЛИ ТРИМА  

Двама или трима за добро събрани, учи ги Отец. Двама или трима, тръгнали с разум в път нагорен, Бог ги води - пътя осветлява да не падат. Двама или трима, чули с глас вълшебен -да зове за служба,

Божият Дух ще да е сигурен и безотказен.

Двама или трима, с Истина събрани,

в тайните Си Бог ги посвещава - по заслуги...

 

В ОБИЧТА  

Няма страх в Любовта, в тази - със сияние от белота.

Няма ревност проявена, нито спотаена.

Нищо негативно няма в тази обич ангелска.

В нея има топлина и светлина, пеещи за света духовен,

гдето пълно е с ноти - ангелите разноцветни,

пеещи за вечността, славейки Създателя й...

 

ОБИЧ-ЛЮБОВ  

Всяка обич - музика е от дъгата - в нюансна красота, чута, усетима - път, в който се изграждат добродетелите, плодоносните цветя, след което влиза се в Любовта -песен за величието божие в белота и злато... В Нея всеки е свободен - дава щедро от богатството й, трупано от обичта в розово - милосърдието на Христа. Дава той - раздава щедро, с радост, чак догдето, стигне „саможертвата" Христова, чакаща го на върха.

 

ДВАМА  

Двама стигат в Любовта, в тази - триизмерната.

Третият и да е сянка, може да попречи,

липсва ли у тях благоразумие.

Двама стигат в Любовта, в тази - реалната...

В нея грее Истината и се чувстват в Рая.

Само светлото еднообразие малко е опасно.

Инак Любовта им - песен недопята -

е с криле от злато в синева - за безкрайността...

 

ИСТИНА  

Ти - о, Истина всесилна - третото лице на Бога -

най-необходима за човека,

че стремежите му определяш,

с показност за приложение.

Ти помагаш ни, обаче чакаш

да сме със заслуга,

за проводници на Любовта в белота,

с плодо-факти, с помощта на Мъдростта -

за дадените методи.

 

ЗА ИСТИНАТА  

Всяка смелост в Името на Бога, смелост е за Истината. В нея има светлина, идеща от светеща душа. В нея има красота, видима с очите на душата...

 

МЪДРОСТ  

О, велика Мъдрост - Божие лице за формена хармония.

С Теб Духът работи в живота творчески.

Земната ни видимост, формена е Мъдрост - лъченюансна,

израз на Божествената красота, но с по-гъста материя.

Как ли да изкажем радостта си и благодарността,

от таз зримост, пееща за нейния Създател?...

 

ОЧИ СЪРЦЕ  

Цялата небесна красота в очите Ти е о, Учителю!... С нея бурите утихват, а душите зрителски ликуват... Цялата небесна милост е в сърцето Ти, Учителю. С нея щедро ни помагаш и в нужда - приютяваш. Твоите очи небесни, БВожията Истина излъчват. Който ги разбира, съзерцава, нежно с тях се свързва -в царството на Истината влиза за през вечността.

 

БЛАГОСЛОВЕНИ  

Божието слово се чете с очите, а се чува с ушите. Но с разума се проумява, а с волята, нозете и ръцете, се прилага в случаи потребни -за добро - изобщо.

Нека са благословени тез очи, уши и воля, разум, с които се живее с Божието Слово и върви към Бога.

 

МУЗИКА-СЛОВО  

Светла музика извира от висока планина. С нея в унисон се чува Божието Слово. Музика и Слово полетяват, в близка долина се спират -там, където цъфнали са рози, с нектар-храна за тамошни пчели, мед да правят за ония -българи с горчиви чувства, че о'време да се подсладят.

 

ДУМИ  

Думи, казани с любов, помнят се навеки. Те са цветове уханни - цъфнали в душата. Думи - казани ли, писани ли - извор от сърце любящо, същества са от света духовен, гдето ангелите светли, песенно са дали светли ноти, за да ги прославят. Думи, казани и чути с любов, са с безгранична сила. Те са топли, светли и стопяват ледовете, и прогонват мрака в умовете и сърцата -фактовото действие на думите Христови някога -

 

НА ХРИСТА 

Ти, единствен Божий Син, с най-голяма сила си показал

шо е същината на Отца ни...

Ти Си в царството на Млечния път

и глава на Бялото Братство.

А земния Си път Си бил облечен в смирението..

Колко много чудеса Си вършил –с Божията воля.

Как раздавал си Любов, без да чакащ някаква отплата.

Твоето сърце било е пълно с милосърдие – най-малката дъщеря на Любовта,

Важният импулс на саможертвата.

 

ВЕЧНОСТТА 

Бога щом намерим в целостта Му,

но и Той у нас да оживее,

сигурен е пътят ни за вечността.

Връзката ни с Него щом е пълна - ежедневно,

имаме основа диамант, откъдето даваме с любов

от благата Му безбройни в нужда и с искане...

С Бога ли сме в сън и в будността ни,

сме с космичиото съзнание

и с висшето си Аз живеем.

Вътрешното ръководство ни с правда пази,

та да служим Богу с радост и с пълно послушание.

Щастието и блаженството

са средата ни вълшебна.

Влезлият веднъж в нея не излиза сам,

а очаква пълното си сливане с Бога...

Бога щом намерим в целостта Му - вън и вътре,

с Него заживяваме - в мира -

сигурен билет за вечността...

 

от сестра Вера