Начало

За Паневритмията

 Паневритмия се играе от 22 март до 22 септември, на хълма на освободителите.

 

  - от 22 март до 30 април от 7.30 ч.
  - от 1 май до 31 август от 7.00 ч.
 - от 1 до 22 септември от 7.30 ч.
Шесте упражнения започват 15 мн. преди часа на паневртимията.

Контакти относно курсове, семинари и въпроси

 

- Светла Балтова, svetlabaltova@abv.bg
тел: 0897847654
 

 

- Живко Стоилов, evera@abv.bg
тел: 0877629115
 

 

- Мария Атанасова,
тел:0889715900